Voksen/Barn-kurs

20.11.2019

Har tenkt på det, at det kunne vært fint. Et kurs hvor voksne og barn kunne delta sammen. Målet mitt er jo å spre skaperglede til folket...Hvilken ambisjon!!!! Tror jeg må prøve på det etter jul. Så er det noen som etterlyser kurs på nett, det har jeg også lyst til. Har iallefall nok å gjøre fremover ;0) OG, JEG ER I GANG!