VISUELL VISER OG VERS

Sangen er visualisert med tegninger på en side og tekst på andre side. Ordene som er tegnet er markert med rødt i teksten bak. 

Du får tilsendt sangen i pdf-format slik at du skriver ut selv. 

Velg en variant:

kr 50,00